תפריט נגישות


מתחיל מגרסה 17.1 הוספנו הגדרה "חידוש מנוי"

באגרון  להיכנס להגדרות> הגדרות כלליות>חידוש מנוי

סיסמה לחידוש מנוי תשלח לדוא"ל של ספרייה
אחרי חידוש מנוי שנתי

לקבלת סיסמה ועדכון כתובת דוא"ל יש להתקשר לאגרון 03-6499987

Capture  גרסאות אגרון (אקסס) - חידוש מנויCapture